Konstytucyjne ograniczenia wolności zgromadzeń podczas stanów nadzwyczajnych

Abstract Constitutional restrictions on freedom of assembly during states of exception From a legal point of view, the essence...

Wpływ orzecznictwa ETPCz na tle art. 1 Protokołu nr 1...

Abstract The influence of the ECHR2 decisions on system solutions, contents and protection of property rights in the Polish legal system,...

Od redakcji

Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Numer ten jest dla mnie szczególny – bo pierwszy...

Niekonstytucyjność art. 8 ustawy o radcach prawnych

Abstract Unconstitutionality of provisions of Article 8 of the Act on Attorneys-at-law The provision of Article 8 of the...

The legal profession in Italy

Abstract The legal profession in Italy The legal professions have had to adapt over the centuries and...

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie z 23 października 2015...

Abstract Gloss to the Court of Appeals in Warsaw judgment of October 23, 2015, court file no. I ACa 185/15

Legitymacja czynna Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Abstract The standing to bring proceedings of the Chair of the Polish Financial Supervision Authority before the Polish Supreme Court

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – nowa regu-lacja sukcesji...

Abstract The Act on the Succession Management of a Natural Person’s Company – new regulations regarding company succession

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Polish Supreme Court settled the dispute...