PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of the panel of seven judges of the...

NIEPRZYDATNOŚĆ APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO JAKO PRZESŁANKA SKREŚLENIA...

Unsuitability of a trainee attorney-at-law to perform the profession of an attorney-at-law as a prerequisite for removal from the trainee attorney-at-law list. Partially critical...