Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 13 stycznia 2021...

Gloss (critical) to the judgment of the Court of Appeal in Białystok of January 13, 2021. (Case file no. I ACa 289/20)

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)

Crimes regarding the abuse of free-living (wild) animals The article addresses the issue of criminal responsibility for the crime...

BUDOWA DOMÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ A ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Construction of individual recreation houses and the principle of sustainable development The article analyzes the issue of conditions for the...

Marketing treści na tle wybranych ustaw

Content marketing in the context of selected legal acts The aim of this article is to locate content marketing...

Od Redakcji

Przed Państwem trzeci numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” z 2021 r. W jego skład wchodzi dziewięć tekstów, w tym sześć artykułów problemowych, dwie glosy (w tym jedna...

Odpowiednie stosowanie przepisów prawnych z zakresu kosztów postępowania lub procesu na...

Proper application of legal provisions regarding costs of proceedings or trial based on examples of medicaljurisprudence in selected disciplinary cases The...

ROZLICZENIA MAJĄTKOWE ORAZ REPREZENTACJA JEDNOPŁCIOWYCH PARTNERÓW W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH

Asset settlement and representation of same-sex partners in informal relationships The division of assets after the dissolution of a same-sex relationship...

BEZCZYNNOŚĆ W PRZEDMIOCIE ODEBRANIA ŚLUBOWANIA OD RADCY PRAWNEGO.GLOSA DO POSTANOWIENIA NACZELNEGO...

Gloss to the judgement of the Polish Supreme Administrative Court of February 17, 2016 (case file no. II GSK 151/16, concerning the inaction...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres czerwiec–wrzesień 2021)

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The resolution of the panel of seven judges of the...

Pozór Zdrady w Polskim Prawie Rodzinnym

The appearance of infidelity in the Polish family law The subject matter of this article is the issue of...