Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres styczeń–marzec 2024)

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Judgment of the Polish Supreme Court of January 25, 2024 (case file no. I CSK 151/23) is...

Sprawozdanie z V edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej

prawniczych zawodów zaufania publicznego „dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego”, toruń, 14 grudnia 2023 r. W dniu 14 grudnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Przebieg postępowania i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2023 r. (II...

W wydanym w Londynie w 1941 r. opracowaniu „Sprawa Brzeska” napisano: „ mimo niezmordowanych wysiłków wszystkich czynników opinii publicznej zagadnienie brzeskie nadal czeka ostatecznego rozwiązania. Brześć jako...

Orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody przez członka zarządu spółki w procesie karnym. Glosa...

Judgment on the obligation of a member of the company’s management board to repair damage in a criminal trial. Gloss to the judgment of the...

Możliwości prawne i perspektywyosądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę[1]

     Artykuł stanowi skróconą i zmienioną wersję pracy dyplomowej pt. „Perspektywy i opcje osądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę”, złożonej przez autora ze skutkiem pozytywnym w ramach XXVII edycji...

Termin wymagalności roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na terenie...

Due date for claims for damages related to the restriction of the use of real estate in the restricted use area The author considers doubts...

Podstawy apelacji w postępowaniu uproszczonym

Grounds for appeal in small claims proceedings The article discusses the issue of the grounds for appeal in simplified proceedings, as provided for in Article...

Hulajnogi elektryczne w perspektywie prawa karnego i prawa wykroczeń

Electric scooters in the perspective of criminal law and law of petty offences The article raises the issue of the status of electric scooters under...

Prawo do sprzeciwu – szczególne uprawnienie decyzyjne podmiotu danych osobowych

The right to object – a special decision-making right of the personal data subject The article deals with the issue of a special decision-making right of the subject...

Od naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych do nałożenia kary przez Prezesa...

From a breach of security of processed personal data to the imposition of a penalty by the President of the Office for Personal Data Protection – practical...