Prenumerata

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – dwumiesięcznik „Radca Prawny” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

Dla Autorów

Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku

Karta zgłoszenia publikacji

Kolegium redakcyjne

przewodniczący kolegium redakcyjnego redaktor naczelny – dr hab. Jakub Zięty, radca prawny

zastępca przewodniczącego kolegium redakcyjnego – dr hab. Małgorzata Szwejkowska, radca prawny

sekretarz redakcji – dr Krzysztof Urbaniak, radca prawny

członkowie Kolegium

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, radca prawny

dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, radca prawny

dr Jakub Janeta, radca prawny

dr Karol Kulig, radca prawny

dr Bartłomiej Latos, radca prawny

dr hab. Tomasz Oczkowski, radca prawny

dr Marcin Sala-Szczypiński, radca prawny

dr hab. Tomasz Scheffler, radca prawny

dr Michał Ziemiak radca prawny

redaktor językowy – Piotr Brodowski

Rada naukowa

 • prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, sędzia NSA – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. prof. nadzw. Rafał Blicharz – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. prof. nadzw. Monika Całkiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Emilio Castorina – Università degli Studi di Catania (Włochy)
 • dr hab. prof. nadzw. Jerzy Ciapała – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marcin Dyl – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. prof. nadzw. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak, sędzia Sądu Najwyższego – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Jan Grabowski, emeryt. Sędzia NSA – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. Jiŕi Jirăsek – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. prof. nadzw. Eryk Kosiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuczyński – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Vytautas Nekrošius – Vilniaus Universitetas
 • prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Mirosław Pawełczyk – Uniwersytet Śląski
 • prof. Vasco Pereira da Silva – Universidade de Lisboa (Portugalia)
 • dr hab. prof. nadzw. Tomasz Pietrzykowski – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Sołtysiński – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr hab. Rafał Stankiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka – Uniwersytet Śląski
 • prof. Miruna Mihaela Tudoraşcu – Uniwersytet Alba Julia (Rumunia)
 • prof. María de la Caridad Velarde Queipo de Llano – Universidad de Navarra (Hiszpania)
 • prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Uniwersytet Warszawski

Lista recenzentów (w porządku alfabetycznym)

 • dr Michał Araszkiewicz r. pr.
 • dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba r. pr.
 • dr hab. Jacek Barcik
 • dr Mateusz Błachucki
 • dr hab. prof. nadzw. UWr Łukasz Błaszczak r. pr.
 • dr Joanna Bodio r. pr.
 • dr hab. Piotr Chlebowicz
 • dr Ziemowit Cieślik r. pr.
 • dr Katarzyna Dadańska r. pr.
 • dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski
 • dr Michał Domagała
 • dr hab. Izabela Gil r. pr.
 • dr Marcin Górski r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UEK Filip Grzegorczyk
 • dr Marlena Jankowska
 • dr Tomasz Jaroszyński r. pr.
 • dr Przemysław Kledzik r. pr.
 • dr Michał Kobylarz r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UŚ Radosław Koper
 • dr Patrycja Kozłowska-Kalisz r. pr.
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel r. pr.
 • dr Michał Krzykowski r.pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jerzy Leszczyński r. pr.
 • dr Piotr Lissoń
 • prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
 • dr Michał Mariański
 • dr hab. Krystian Markiewicz
 • dr Przemysław Mijal r. pr
 • dr Zdzisław Muras r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UR Jan Olszewski
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr hab. prof. nadzw. UŚ Piotr Pinior
 • dr hab. prof. nadzw. UG Andrzej Powałowski
 • dr hab. Piotr Prusinowski
 • dr hab. Maciej Rzewuski
 • dr hab. prof. nadzw. UWr Janusz Sawicki
 • dr hab. prof. nadzw. USWPS we Wrocławiu Iwona Sierpowska
 • dr hab. prof. UAM Jędrzej Skrzypczak r. pr.
 • dr Dariusz Szafrański
 • dr hab. Monika Urbaniak
 • dr hab. Michał Wojewoda r. pr.
 • dr Magdalena Wróbel r. pr.
 • dr Krzysztof Wygoda

KONTAKT

KWARTALNIK „RADCA PRAWNY – ZESZYTY NAUKOWE”

Wydawca Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa

Kontakt, tel:

22 821 99 71 wew. 105

22 821 99 72 wew. 105

22 626 82 49 wew. 105

e-mail – radca.prawny@kirp.pl

O CZASOPIŚMIE

ISSN:  ISSN 2392-1943

Tłumaczenia – Piotr Brodowski

Projekt okładki – Aleksandra Snitsaruk

DTP i layout – Aleksandra Snitsaruk

ARTYKUŁY

Od Redakcji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, tym razem obejmujący 10 publikacji, w tym osiem...