Orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody przez członka zarządu spółki w procesie karnym. Glosa...

Judgment on the obligation of a member of the company’s management board to repair damage in a criminal trial. Gloss to the judgment of the...

Możliwości prawne i perspektywyosądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę[1]

     Artykuł stanowi skróconą i zmienioną wersję pracy dyplomowej pt. „Perspektywy i opcje osądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę”, złożonej przez autora ze skutkiem pozytywnym w ramach XXVII edycji...

Termin wymagalności roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na terenie...

Due date for claims for damages related to the restriction of the use of real estate in the restricted use area The author considers doubts...

Podstawy apelacji w postępowaniu uproszczonym

Grounds for appeal in small claims proceedings The article discusses the issue of the grounds for appeal in simplified proceedings, as provided for in Article...

Hulajnogi elektryczne w perspektywie prawa karnego i prawa wykroczeń

Electric scooters in the perspective of criminal law and law of petty offences The article raises the issue of the status of electric scooters under...

Prawo do sprzeciwu – szczególne uprawnienie decyzyjne podmiotu danych osobowych

The right to object – a special decision-making right of the personal data subject The article deals with the issue of a special decision-making right of the subject...

Od naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych do nałożenia kary przez Prezesa...

From a breach of security of processed personal data to the imposition of a penalty by the President of the Office for Personal Data Protection – practical...

Wyznaczanie radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w świetle orzecznictwa sądów...

Appointing attorneys-at-law to provide free legal assistancein the light of the jurisprudence of administrative courts Attorneys-at-law are one of the entities performing public tasks related...

Po co radcom prawnym samorząd? Kontrowersje w związku z wnioskiem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego...

Why do attorneys-at-law need self-government? Controversies arising from the motion filed before the Constitutional Tribunal of Poland in the case file no. K 6/22 One of...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres listopad 2023–grudzień 2023)

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The judgment of the Polish Supreme Court of December 20, 2023 (case file no. III CZP 41/23) is of particular importance for...