OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziemy do omówienia zawartości najnowszego wydania „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych”, chcielibyśmy ogłosić, że nasz...

WORK-LIFE BALANCE PO POLSKU – NAJWAŻNIEJSZE REFLEKSJE PO NOWELIZACJI Z 2023...

Abstract Work-life balance the Polish way – key thoughts after the 2023 amendment The article concerns the method and effects of...

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych...

Abstract Amendment to the Labor Code implementing Directive (EU) 2019/1152 on transparent and predictable working conditions in the European Union – assessment and...

Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony

Abstract New regulations on termination of fixed-term employment contracts The article is devoted to the issue of recent...

Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy

Abstract Remote work after changes in the Polish Labor Code One of the effects of the COVID-19 pandemic was...

Wynagrodzenie według stawek godzinowych – wytyczne dla radców prawnych świadczących pomoc...

Abstract Remuneration at hourly rates – guidelines for attorneys-at-law providing legal assistance to consumers on the basis of the judgment of the Court...

Uchylenie tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 §2 k.p.k. a niezależność...

Abstract Exemption from professional secrecy under article 180 § 2 of the Polish Code of Criminal Procedure and the professional independence of an...

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. III (ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA)

Abstract Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Three (criminal liability) The study concerns the legal aspects of a nuisance...

OD REDAKCJI

Z początkiem 2023 r. nie nastąpiła niestety poprawa jakości tworzonego prawa. Wciąż jest ono obarczone osobliwościami i patologiami prawnymi z kończącego się okresu epidemii COVID-19. Można...

RADCA PRAWNY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ „NOWY” OLAF I EPPO

Attorney-at-law in the proceedings conducted by the new OLAF and EPPO The article extensively discusses the issue of combating...