Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2017 r., IV...

Abstract The article is a critical analysis of the problem raised by the Polish Supreme Court...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r.,...

Abstract Gloss to the decision of the Polish Supreme Administrative Courtof February 23, 2022, case file no. III OSK 820/21...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20, jest kolejnym głosem w debacie nad jakością edukacji młodych prawników. Autorzy potraktowali orzeczenie...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court (SAC) of 6 May 2021, II GSK 1057/20, is another voice in the debate on...

Obowiązek wysłuchania przez sąd podejrzanego przed orzeczeniem względem niego środka zabezpieczającego...

Legal obligation of the court to hear the suspect before adjudicatinga security measure against him – gloss to item no. 1 of the judgmentof the...

NIEPRZYDATNOŚĆ APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO JAKO PRZESŁANKA SKREŚLENIA...

Unsuitability of a trainee attorney-at-law to perform the profession of an attorney-at-law as a prerequisite for removal from the trainee attorney-at-law list. Partially critical...

BEZCZYNNOŚĆ W PRZEDMIOCIE ODEBRANIA ŚLUBOWANIA OD RADCY PRAWNEGO.GLOSA DO POSTANOWIENIA NACZELNEGO...

Gloss to the judgement of the Polish Supreme Administrative Court of February 17, 2016 (case file no. II GSK 151/16, concerning the inaction...

O dominującym charakterze zabudowy – polemika z tezą glosy K.Rokickiej-Murszewskiej...

On the dominant character of development –the polemic towards the gloss by K. Rokicka-Murszewska to the judgement of the Polish Supreme Administrative Court of February 14, 2019...

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 13 stycznia 2021...

Gloss (critical) to the judgment of the Court of Appeal in Białystok of January 13, 2021. (Case file no. I ACa 289/20)

Glosa do wyroku NSA z 14 lutego 2019 r., II OSK...

Gloss to the Supreme Administrative Court of Poland judgment of February 14, 2019 – case file no. II OSK 626/17 The author...