Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r., II AKa 272/22[1],...

Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of June 14, 2023,case file no. II AKa 272/22 concerning compensation for undoubtedlywrongful detention (approving) In the glossed decision, the Court of Appeals...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2022...

Abstract Gloss to the judgment of the Polish Supreme Administrative Courtof December 8, 2022, case file no. II GSK 1225/19 (critical) This gloss concerns the judgment of...

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 r.,...

Abstract Gloss to the resolution of the Polish Supreme Court of October 6, 2022,case file no. III CZP 112/22 The thesis of the voted resolution reads: An in-court decision is a non-existent...

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI Z DNIA 25 KWIETNIA...

Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Łódź of April 25, 2018,case file no. I AGa 109/18 The aim of the study is to...

Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2022...

Teza Przewidziane w art. 15zzs4 ustawy covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść art. 45 oraz art. 31 ust....

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2017 r., IV...

Abstract The article is a critical analysis of the problem raised by the Polish Supreme Court in the decision of March 16, 2017, case file no. IV...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r.,...

Abstract Gloss to the decision of the Polish Supreme Administrative Courtof February 23, 2022, case file no. III OSK 820/21 (partially approving) The gloss concerns the decision...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK...

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20, jest kolejnym głosem w debacie nad jakością edukacji młodych prawników. Autorzy potraktowali orzeczenie jako asumpt...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court (SAC) of 6 May 2021, II GSK 1057/20, is another voice in the debate on the quality...

Obowiązek wysłuchania przez sąd podejrzanego przed orzeczeniem względem niego środka zabezpieczającego...

Legal obligation of the court to hear the suspect before adjudicatinga security measure against him – gloss to item no. 1 of the judgmentof the Constitutional Tribunal...