Strona główna Autorzy Posty przez Rafał Stankiewicz

Rafał Stankiewicz

7 POSTY 0 KOMENTARZE
Dr hab. nauk prawnych; pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny OIRP Warszawa; kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2022...

Abstract Gloss to the judgment of the Polish Supreme Administrative Courtof December 8, 2022, case file no. II GSK 1225/19 (critical) This gloss concerns the judgment of...

Od Redakcji

Idea wydania numeru specjalnego czasopisma pojawiła się w ubiegłym roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Brak wątpliwości, że jest to...

MISJA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH i jego członków

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę misji samorządu zawodowego radców prawnych oraz misji radców prawnych zrzeszonych w samorządzie. Elementy definiujące w istocie rzeczy misję samorządu zawodowego, a także misję...

FROM THE EDITOR

We came up with the idea of a special issue of the magazine last year, when we began preparations for the 40th anniversary of the National Bar...

The mission of the self-government of attorneys-at-law and its members

This article presents the issues of the mission of the professional self-government of legal advisers as well as the mission of legal advisers associated...

Tryb autokontroli w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 36 – 36...

 The Self-Review Procedure in the Proceedings Conducted Pursuant to Article 36–36(9) of the Act of 6 July 1982 on Legal Advisers   Abstract: This article addresses the...

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017...

The Gloss on the Resolution of the Supreme Administrative Court of 5 June 2017 (court file No. II GPS 1/17)   Abstract: The article presents an important interpretative...