Strona główna Autorzy Posty przez Rafał Stankiewicz

Rafał Stankiewicz

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Dr. hab. nauk prawnych; pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny OIRP Warszawa; kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Tryb autokontroli w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 36 – 36...

 The Self-Review Procedure in the Proceedings Conducted Pursuant to Article 36–36(9) of the Act of 6 July 1982 on Legal Advisers   Abstract: This article addresses the...

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017...

The Gloss on the Resolution of the Supreme Administrative Court of 5 June 2017 (court file No. II GPS 1/17)   Abstract: The article presents an important interpretative...