Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy, oddajemy w Państwa ręce trzynasty  numer naszego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty naukowe”. Prezentowany tom zawiera 9 tekstów, na które składa się 6...

Skarga na rzecznika dyscyplinarnego, a jego wyłączenie

The Complaint against the Disciplinary Ombudsman and His Exclusion   Abstract: This article presents the issues of lodging complaints against legal advisers, excluding Disciplinary Ombudsmen and...

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Judicial Decisions of the Supreme Court   Abstract: The Supreme Court’s latest decisions, which are reminders of the correct understanding of the protection of the acquired...
<