Od Redakcji

Szanowni Państwo,  oddajemy wam kolejny, dziewiętnasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Jako Redakcja chcemy, aby nasze publikacje...

Obowiązek lojalności członków organów spółki kapitałowej

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Duty of loyalty of members...

Dopuszczalność dochodzenia przez pracownika roszczeń uzupełniających w przypadku rozwiązania umowy o...

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Admissibility of supplementary claims by...

Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za szkody wynikłe z przerw w dostawach energii

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Liability of energy companies for...

Cele i funkcje ubezwłasnowolnienia w prawie polskim

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Purposes and functions of legal...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

kliknij, aby pobrać artykuł w formie PDF Overview of the decisions of the Polish Supreme Court