Гарантии соблюдения разумных сроков рассмотрения дела и процессуальные механизмы борьбы с...

kliknij aby pobrać artykuł w wersji PDF Guarantees of observance of reasonable consideration time of a case and procedural mechanisms to combat the protraction of a case In...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 września 2016...

kliknij, aby pobrać artykuł w formie PDF Gloss to the Polish Supreme Court judgment of September 30, 2016 (I CSK 595/15)  This article contains comments to the decision...

Pozorność, zakaz użyczenia formy aktu notarialnego czynności i czynności częściowo odpłatne

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF The Simulation, the Prohibition of the Lending of the Notary Form and Mixed Gifts The article concerns various problems resulting from...

Dopuszczalność dochodzenia przez pracownika roszczeń uzupełniających w przypadku rozwiązania umowy o...

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Admissibility of supplementary claims by the employee in the event of termination of employment The subject of this article will be...

Od Redakcji

Szanowni Państwo,  oddajemy wam kolejny, dziewiętnasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Jako Redakcja chcemy, aby nasze publikacje były dla Państwa jednym ze źródeł informacji...

Obowiązek lojalności członków organów spółki kapitałowej

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Duty of loyalty of members of corporate bodies in a capital company The law, for its proper exercise of regulatory functions, should...

Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za szkody wynikłe z przerw w dostawach energii

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Liability of energy companies for damage resulting from energy supply disruptions Aspects discussed in this article relate to a widespread problem of...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

kliknij, aby pobrać artykuł w formie PDF Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Polish Supreme Court, in the field of criminal law,...

Cele i funkcje ubezwłasnowolnienia w prawie polskim

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Purposes and functions of legal incapacitation in the Polish law This article attempts to analyze the purposes and functions of...