Dopuszczalność dochodzenia przez pracownika roszczeń uzupełniających w przypadku rozwiązania umowy o...

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Admissibility of supplementary claims by the employee in the event of termination of employment The subject of this article will be...

Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za szkody wynikłe z przerw w dostawach energii

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Liability of energy companies for damage resulting from energy supply disruptions Aspects discussed in this article relate to a widespread problem of...

Obowiązek lojalności członków organów spółki kapitałowej

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Duty of loyalty of members of corporate bodies in a capital company The law, for its proper exercise of regulatory functions, should...

Cele i funkcje ubezwłasnowolnienia w prawie polskim

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF Purposes and functions of legal incapacitation in the Polish law This article attempts to analyze the purposes and functions of...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

kliknij, aby pobrać artykuł w formie PDF Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Polish Supreme Court, in the field of criminal law,...

Pozorność, zakaz użyczenia formy aktu notarialnego czynności i czynności częściowo odpłatne

kliknij, aby pobrać artykuł w wersji PDF The Simulation, the Prohibition of the Lending of the Notary Form and Mixed Gifts The article concerns various problems resulting from...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 września 2016...

kliknij, aby pobrać artykuł w formie PDF Gloss to the Polish Supreme Court judgment of September 30, 2016 (I CSK 595/15)  This article contains comments to the decision...

Гарантии соблюдения разумных сроков рассмотрения дела и процессуальные механизмы борьбы с...

kliknij aby pobrać artykuł w wersji PDF Guarantees of observance of reasonable consideration time of a case and procedural mechanisms to combat the protraction of a case In...

Od Redakcji

Szanowni Państwo,  oddajemy wam kolejny, dziewiętnasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Jako Redakcja chcemy, aby nasze publikacje były dla Państwa jednym ze źródeł informacji...