Od Redakcji

Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Zgodnie z zapowiedziami ten numer jest już po...

Przymus adwokacki w sprawie, w której stroną jest adwokat albo radca...

Uniwersytet Gdański  ORCID ID: 0000–0001–9502–8521 Compulsory representation by a lawyer in a case to which an advocate or an attorney-at-law...

Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym – zagadnienia wybrane

Uniwersytet Śląski ORCID ID: 0000–0002–5315–0796 Obligatory defense in the Polish criminal trial – selected issues

Trudności na płaszczyźnie aplikacji przepisów dotyczących granic obrony koniecznej w kontekście...

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ORCID ID: 0000–0002–7182–4600 Difficulties in the application of provisions on the limits of self-defense...

Sytuacja prawna nieletnich matek umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ORCID ID: 0000–0002–7757–020X Legal situation of underage mothers placed in youth education centers or correctional facilities –...

Działalność prawnicza w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r....

Legal activity in the light of the Business Law Act of March 6, 2018  The current legal state governing...

Limitacja konstytucyjnych praw człowieka podczas stanu wyjątkowego

Limitation of constitutional human rights during a state of emergency From a legal point of view, the essence of any extraordinary...

Kopiowanie dokumentu publicznego w świetle systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych i ochrony...

Copying a public document in the context of the security systems of public documents and personal data protection The protection...

Il riformato ordinamento penitenziario italiano: modifiche e innovazioni in materia di...

Reform of the Italian penitentiary system: innovations in a prison life The article details the changes introduced into the Italian penitentiary...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of seven judges of the Polish Supreme Court...