Od Redakcji

Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Zgodnie z zapowiedziami ten numer jest już po części numerem tematycznym, ukierunkowanym na kwestie...

Przymus adwokacki w sprawie, w której stroną jest adwokat albo radca...

Uniwersytet Gdański  ORCID ID: 0000–0001–9502–8521 Compulsory representation by a lawyer in a case to which an advocate or an attorney-at-law is a party – will the accepted amendment solve the problem? The subject of...

Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym – zagadnienia wybrane

Uniwersytet Śląski ORCID ID: 0000–0002–5315–0796 Obligatory defense in the Polish criminal trial – selected issues The following article presents one of the most significant institutions in the penal...

Trudności na płaszczyźnie aplikacji przepisów dotyczących granic obrony koniecznej w kontekście...

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ORCID ID: 0000–0002–7182–4600 Difficulties in the application of provisions on the limits of self-defense in the context of the right to bear arms On December...

Sytuacja prawna nieletnich matek umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ORCID ID: 0000–0002–7757–020X Legal situation of underage mothers placed in youth education centers or correctional facilities – selected issues  Terms “adolescent pregnancy” and “underage...

Działalność prawnicza w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r....

Legal activity in the light of the Business Law Act of March 6, 2018  The current legal state governing the carrying out of legal activities...

Limitacja konstytucyjnych praw człowieka podczas stanu wyjątkowego

Limitation of constitutional human rights during a state of emergency From a legal point of view, the essence of any extraordinary emergency, including a state of emergency, depends...

Kopiowanie dokumentu publicznego w świetle systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych i ochrony...

Copying a public document in the context of the security systems of public documents and personal data protection The protection of personal data is currently one...

Il riformato ordinamento penitenziario italiano: modifiche e innovazioni in materia di...

Reform of the Italian penitentiary system: innovations in a prison life The article details the changes introduced into the Italian penitentiary law by legislative decrees of October...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of seven judges of the Polish Supreme Court passed on September 2, 2019 (court...