Strona główna Autorzy Posty przez Bartosz Nowakowski

Bartosz Nowakowski

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ORCID ID: 0000–0002–7182–4600 Profesor uczelni w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach, dr hab. n. prawnych. Członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Autor i współautor 4 monografii naukowych i ponad 30 artykułów w języku polskim i włoskim. W badaniach naukowych zajmuje się komparatystyką prawa państwowego i kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem kanonicznego (materialnego i procesowego) prawa małżeńskiego oraz państwowego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ze względu na osobiste zainteresowania podejmuje się również badań w zakresie prawnych aspektów związanych z dostępem i posiadaniem broni palnej.

Trudności na płaszczyźnie aplikacji przepisów dotyczących granic obrony koniecznej w kontekście...

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ORCID ID: 0000–0002–7182–4600 Difficulties in the application of provisions on the limits of self-defense in the context of the right to bear arms On December...