Od Redakcji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Tym razem zasadnicza część publikacji poświęcona jest prawu pracy. To już drugi numer...

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of “an employee” in the Act of...

Tryb weryfikacji oceny okresowej w służbie cywilnej

ORCID ID: 0000–0003–0780–192X The procedure for verifying the interim evaluation in the civil service Ensuring a high level of performance of tasks in the public administration is correlated...

Wybrane aspekty dotyczące stosowania monitoringu w miejscu pracy

Selected aspects concerning the use of workplace monitoring The introduction of the workplace monitoring on May 25, 2018 into the Polish Labor Code should be...

Zwolnienia od pracy członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

ORCID ID: 0000–0002–4454–9885 Exemptions from work for board members of a labor union organization Among the benefits of a labor union activity, the Act on labor unions introduces, among...

Ochrona tajemnicy pracodawcy w ramach umowy o zakazie konkurencji

ORCID ID: 0000–0003–4825–0597 Protection of the employer secrecy under a non-competition agreement A non-competition agreement can be an efficient form of protection of the employer against the risk...

Ubezwłasnowolnienie całkowite na tle rozwiązań europejskich

Total incapacitation in comparison with European solutions Total incapacitation is a civil law institution that significantly affects an individual’s ability to self-determine. The years-long ongoing discussion...

Prekluzja dowodowa. Część I

ORCID ID: 000–003–3274–2343  Evidence preclusion – Part One The first part of the article is devoted to the definition of evidence preclusion and the assessment of the...

Uzasadnienia orzeczeń w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych ustawą ...

Justifications of judgments in civil proceedings after the amendments introduced by the Act of July 4th 2019 amending the Code of Civil Procedure and some...

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part One The aim of this article is to indicate the general...