Strona główna Autorzy Posty przez Agnieszka Skóra, Paweł Kardasz

Agnieszka Skóra, Paweł Kardasz

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Agnieszka Skóra - Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Piotr Kardasz - Magister prawa, doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, aplikant radcowski.

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part Two The aim of this article is to indicate the general...

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part One The aim of this article is to indicate the general...