Od Redakcji

Pierwszy numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” w 2022 roku przynosi kolejne nowe elementy w funkcjonowaniu naszego periodyku. Jak pewnie Państwo zauważyliście, zmieniliśmy format czasopisma. Do redakcji...

Konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnychlub wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Krajowa Izba Radców Prawnych przyjmuje zgłoszenia do I Ogólnopolskiego konkursu kwartalnika „Radca Prawny....

Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa

The role of attorneys-at-law in whistleblowing The article discusses the role of attorneys-at-law in the whistleblowing system in connection with the implementation of EU Directive...

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez radcę prawnego lub adwokata a obowiązek...

Providing free civic counseling by attorney-at-law or advocate vs. lawyer-client privilege and avoiding conflict of interest The Act on Free Legal Aid, Free Civic Counselling...

Znaczenie wyroku z 5 czerwca 2018 r. w sprawie Coman i...

The importance of the judgment of June 5, 2018 in Coman and Others v Romania, C-673/16 for the jurisprudence of the Court of Justice...

Wątpliwości wokół projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Próba oceny proponowanych...

Uncertainties arising from the proposed act on the Financial Information System. An attempt to assess proposed legal regulations in the context of accounts held...

Obowiązek działania zgodnie z kontraktem, w duchu wzajemnego zaufania oraz współpracy....

An obligation to act in accordance with a contract, in a spirit of mutual trust and business cooperation. Clause 10.1 of NEC in the light of Polish...

Fact-Checking a wolność słowa

Fact-checking and freedom of speech The article discusses the impact of the fact-checking process on freedom of speech. On the one hand, it was pointed...

Polski Ład – wątpliwości konstytucyjne

The Polish Deal – constitutional uncertainties The aim of this article was to assess the constitutionality of the Act of October 29, 2021 amending the Personal...

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego...

Subjective and functional conditions for awardingthe Saint Florian Badge and the Cross of Saint Florian The paper contains the analysis of public policies on prizes...