Strona główna Autorzy Posty przez Bogusław Sołtys

Bogusław Sołtys

8 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, dr hab. nauk prawnych w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym artykułów i monografii poświęconych zagadnieniom przedsiębiorstwa, klienteli, oznaczeń odróżniających, arbitrażu oraz świadczenia usług prawniczych ORCID ID: 0000–0002–8359–7732

Wynagrodzenie według stawek godzinowych – wytyczne dla radców prawnych świadczących pomoc...

Abstract Remuneration at hourly rates – guidelines for attorneys-at-law providing legal assistance to consumers on the basis of the judgment of the Court of Justice of the European Union of January...

Uczestnictwo w spółkach kapitałowych jako forma wykonywania zawodu radcy prawnego

Artykuł przeprowadza kwalifikację prawną czynności zawodowych radcy prawnego dokonywanych na rzecz spółek kapitałowych prowadzących działalność prawniczą i ich klientów. Rozważa też argumenty za i przeciw wprowadzeniu możliwości...

Membership in capital companies as a form of exercising the profession...

The article conducts a legal qualification of attorney’s-at-law professional activities performed for the benefit of capital companies conducting legal activities and their clients. It also...

Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa

The role of attorneys-at-law in whistleblowing The article discusses the role of attorneys-at-law in the whistleblowing system in connection with the implementation of EU Directive...

Zastrzeżenie do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c. – nowe unormowanie,...

Abstract Reservation for the record of the court session on the basis of Article 162 of the Polish Code of Civil Procedure – new regulations,...

Działalność prawnicza w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r....

Legal activity in the light of the Business Law Act of March 6, 2018  The current legal state governing the carrying out of legal activities...

Niekonstytucyjność art. 8 ustawy o radcach prawnych

Abstract Unconstitutionality of provisions of Article 8 of the Act on Attorneys-at-law The provision of Article 8 of the Public Procurement Law Act is not in compliance with the Constitution...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w świetle przepisów o kontroli przestrzegania przepisów...

Professional Secrecy of Attorneys at Law in Light of the Provisions on Auditing Compliance with Personal Data Protection Regulations The President of the Personal Data...