Strona główna Autorzy Posty przez Bogusław Sołtys

Bogusław Sołtys

4 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, dr hab. nauk prawnych w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym artykułów i monografii poświęconych zagadnieniom przedsiębiorstwa, klienteli, oznaczeń odróżniających, arbitrażu oraz świadczenia usług prawniczych ORCID ID: 0000–0002–8359–7732

Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa

The role of attorneys-at-law in whistleblowing The article discusses the role of attorneys-at-law in the whistleblowing system in connection...

Działalność prawnicza w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r....

Legal activity in the light of the Business Law Act of March 6, 2018  The current legal state governing...

Niekonstytucyjność art. 8 ustawy o radcach prawnych

Abstract Unconstitutionality of provisions of Article 8 of the Act on Attorneys-at-law The provision of Article 8 of the...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w świetle przepisów o kontroli przestrzegania przepisów...

Professional Secrecy of Attorneys at Law in Light of the Provisions on Auditing Compliance with Personal Data Protection Regulations The President of the Personal Data...