Od redakcji

Przedstawienie trzeciego numeru „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” z 2022 roku pozwolę sobie rozpocząć nietypowo, gdyż od omówienia wyników ogłoszonego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz...

Radca prawny zawodem przyszłości?

Abstract Attorney-at-law plays an essential role in legal professions. Who is it and who can become one? These questions must be answered in light of...

Używanie nieruchomości a odpowiedzialność za zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych

Abstract Exercising ownership of a real property, in particular its use, might result in interfering with the use of neighboring, residential real properties. The article concerns...

Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na...

Abstract Questioning the arrangements regarding the amount of compensation for land plots allocated for public roads under Article 98(1) of the Real Property Management Act...

Problematyka opodatkowania budowli. Wybrane zagadnienia

Abstract The study concerns the issue of taxation of non-building structures with real property tax. According to Article 2(1)(3) of the Local Taxes, Fees and...

Niedopełnienie przez gminę obowiązku adekwatnego odbierania odpadów

Abstract In practice, in the implementation of municipal waste collection obligations by a commune, a situation may arise in which waste is collected from property owners under...

PRAWNOKARNA OCHRONA DRZEW

Abstract Penal law protection of trees The article presents criminal law provisions that penalize the destruction or damage of trees. Only some of them protect trees...

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2017 r., IV...

Abstract The article is a critical analysis of the problem raised by the Polish Supreme Court in the decision of March 16, 2017, case file no. IV...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r.,...

Abstract Gloss to the decision of the Polish Supreme Administrative Courtof February 23, 2022, case file no. III OSK 820/21 (partially approving) The gloss concerns the decision...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „WYZWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI” (23–24...

Abstract Report on the scientific conference “Challenges of the self-governmentof attorneys-at-law in the modern times” (June 23–24, 2022, Toruń) The scientific conference, “Challenges of the self-government...