OD REDAKCJI

Przed Państwem pierwszy w 2021 r. numer „Zeszytów Naukowych Radcy Prawnego”, na który składa się dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz przegląd orzecznictwa. Jako...

PRAWNICZE SAMORZĄDY ZAWODOWE W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH

Legal profession self-governments in the rulings of the Polish Supreme Court in disciplinary cases The issue of the status of legal professional self-governments is not...

Pozbawienie strony możności obrony jej praw jako przyczyna nieważności postępowania w...

Depriving a party of the opportunity to defend its rights as a reason for the nullity of proceedings as presented in the decisions of the Polish...

Zasada jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

The principle of openness in administrative court proceedings On the basis of Article 15zzs4 of the Act of March 2, 2020 on special measures to...

Instytucja biegłego w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym – podobieństwa i...

Institution of an expert in criminal and civil proceedings –similarities and differences An expert in both criminal and civil proceedings is a qualified assistant of the court...

Problematyka uzyskania dostępu do notatek służbowych (urzędowych) funkcjonariuszy policji w celu...

The issue of obtaining access to official notes of police officers in order to use them as evidence in a civil trial The problem of obtaining access...

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH PO STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI DECYZJI W...

Transfer of personal data to the United States after the invalidation of the decision regarding the EU-US Privacy Shield The aim of this article is...

Możliwość zastosowania skargi pauliańskiej do podziału spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia

Possibility of applying Actio pauliana to the division of a capital company – selected issues The topic of this article is the possibility of applying Actio pauliana...

Praktyczne aspekty wsparcia inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach Programu...

Abstract Practical aspects of supporting investments preventing the destruction of agricultural production potentialunder the Rural Development Programme for 2014–2020 The article focuses on the analysis of normative solutions...

Glosa do wyrokuNaczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2016 r., II GSK 2566/14 Abstract Gloss to the Supreme Administrative Court of Polandjudgment of April 21, 2016 – case file no. II...