Strona główna Autorzy Posty przez Marek Szymanowski

Marek Szymanowski

7 POSTY 0 KOMENTARZE
Sędzia SA w Białymstoku, wykładowca KSSIP w Krakowie.

PROBLEM PŁATNIKA SKŁADEK W ŚWIETLE ART.8 UST.2A USTAWY Z 13 PAŹDZIERNIKA...

The issue of the social security contributor in the light of article 8(2a) of the social insurance system act...

Pozbawienie strony możności obrony jej praw jako przyczyna nieważności postępowania w...

Depriving a party of the opportunity to defend its rights as a reason for the nullity of proceedings as presented in the decisions of...

Uzasadnienia orzeczeń w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych ustawą ...

Justifications of judgments in civil proceedings after the amendments introduced by the Act of July 4th 2019 amending the Code of Civil Procedure...

Decyzja zamienna organu rentowego

A replacement decision issued by the disability pension body In the proceedings within social insurance matters, the disability pension body,...

Wpływ orzecznictwa ETPCz na tle art. 1 Protokołu nr 1...

Abstract The influence of the ECHR2 decisions on system solutions, contents and protection of property rights in the Polish legal system,...

Zakaz reformationis in peius w sprawach o zasiedzenie

The article undertakes an analysis of a controversial issue concerning the prohibition of reformatio in peius in cases of acquisitive prescription (usucaption). Acquisitive prescription matters...

Granice sprostowania orzeczenia w postępowaniu cywilnym, skutki ich przekroczenia, próba nowego...

The Limits of Judgment Rectification under the Code  of Civil Procedure, the Consequences of Exceeding them, and an Attempt at Formulating a Fresh Perspective The article...