Od redakcji

Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Numer ten jest dla mnie szczególny – bo pierwszy...

Niekonstytucyjność art. 8 ustawy o radcach prawnych

Abstract Unconstitutionality of provisions of Article 8 of the Act on Attorneys-at-law The provision of Article 8 of the...

Konstytucyjne ograniczenia wolności zgromadzeń podczas stanów nadzwyczajnych

Abstract Constitutional restrictions on freedom of assembly during states of exception From a legal point of view, the essence...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – nowa regu-lacja sukcesji...

Abstract The Act on the Succession Management of a Natural Person’s Company – new regulations regarding company succession

Legitymacja czynna Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Abstract The standing to bring proceedings of the Chair of the Polish Financial Supervision Authority before the Polish Supreme Court

Wpływ orzecznictwa ETPCz na tle art. 1 Protokołu nr 1...

Abstract The influence of the ECHR2 decisions on system solutions, contents and protection of property rights in the Polish legal system,...

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie z 23 października 2015...

Abstract Gloss to the Court of Appeals in Warsaw judgment of October 23, 2015, court file no. I ACa 185/15

The legal profession in Italy

Abstract The legal profession in Italy The legal professions have had to adapt over the centuries and...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Polish Supreme Court settled the dispute...