OD REDAKCJI

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziemy do omówienia zawartości najnowszego wydania „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych”, chcielibyśmy ogłosić, że nasz samorządowy periodyk naukowy w ostatnim wykazie punktowanych...

WORK-LIFE BALANCE PO POLSKU – NAJWAŻNIEJSZE REFLEKSJE PO NOWELIZACJI Z 2023...

Abstract Work-life balance the Polish way – key thoughts after the 2023 amendment The article concerns the method and effects of implementing Directive 2019/1158 in the field of work-life balance. The author refers...

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych...

Abstract Amendment to the Labor Code implementing Directive (EU) 2019/1152 on transparent and predictable working conditions in the European Union – assessment and analysis of the regulation The article aims to analyze...

Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony

Abstract New regulations on termination of fixed-term employment contracts The article is devoted to the issue of recent changes in the Polish Labor law regarding the termination of fixed-term employment...

Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy

Abstract Remote work after changes in the Polish Labor Code One of the effects of the COVID-19 pandemic was the introduction of a remote work system for those employees who could...

Wynagrodzenie według stawek godzinowych – wytyczne dla radców prawnych świadczących pomoc...

Abstract Remuneration at hourly rates – guidelines for attorneys-at-law providing legal assistance to consumers on the basis of the judgment of the Court of Justice of the European Union of January...

Uchylenie tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 §2 k.p.k. a niezależność...

Abstract Exemption from professional secrecy under article 180 § 2 of the Polish Code of Criminal Procedure and the professional independence of an attorney-at-law. Polemical remarks The subject of this publication...

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. III (ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA)

Abstract Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Three (criminal liability) The study concerns the legal aspects of a nuisance to which a person may be exposed at their place of...

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 r.,...

Abstract Gloss to the resolution of the Polish Supreme Court of October 6, 2022,case file no. III CZP 112/22 The thesis of the voted resolution reads: An in-court decision is a non-existent...

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”,...

Na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 26 maja 2023 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji...