Strona główna Autorzy Posty przez Krystyna Ziółkowska

Krystyna Ziółkowska

2 POSTY 0 KOMENTARZE
ORCID ID: 0000–0003–4825–0597 Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kate- dra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Wydział Prawa i Administracji.

Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy

Abstract Remote work after changes in the Polish Labor Code One of the effects of the COVID-19 pandemic was the introduction of a remote work system for those employees who could...

Ochrona tajemnicy pracodawcy w ramach umowy o zakazie konkurencji

ORCID ID: 0000–0003–4825–0597 Protection of the employer secrecy under a non-competition agreement A non-competition agreement can be an efficient form of protection of the employer against the risk...