Od Redakcji

Przedstawiamy Państwu czwarty, ostatni numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” datowany na 2020 r. Ukazuje się on już w okresie nowej, jedenastej kadencji...

Standardy Rady Europy w zakresie tymczasowej ochrony prawnej udzielanej w sprawach...

Abstract Council of Europe standards for provisional protection granted in administrative cases The subject of the...

Usługi przetransferowania pieniędzy poza granice UE jako ograniczenie stosowania dyrektywy PSD2

Abstract Money transfer services outside the European Union as a limitation of enforcing the PSD2 payment services directive 

Zastrzeżenie do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c. – nowe unormowanie,...

Abstract Reservation for the record of the court session on the basis of Article 162 of the Polish Code...

Zakres pojęcia „nieruchomość wspólna” w ustawie o własności lokali

Abstract The scope of the concept of “jointly owned property” in the Polish act on ownership of premises

Zasada wolności i równości działalności gospodarczej przedsiębiorców w ustawie ‒ Prawo...

Abstract The principle of freedom and equality of business activity of entrepreneurs in the Act - Law of entrepreneurs

Odpowiedzialność rodzicielska czy władza rodzicielska w kontekście dobra dziecka

Abstract Parental responsibility and parental authority in the context of a child's welfare The discussion in...

Obligatoryjna obrona w postępowaniu karnym ze względu na stan zdrowia psychicznego...

Abstract Obligatory defense in criminal proceedings due to the mental health of the accused. Views of doctrine and jurisprudence

Obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumenta w świetle wymogów dyrektywy 2008/48. Komentarz...

Abstract The obligation to assess the creditworthiness of consumers in the light of the requirements of Directive 2008/48....

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The resolution of the Polish Supreme...