Strona główna Autorzy Posty przez Jarosław Dobkowski

Jarosław Dobkowski

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji. ORCID ID: 0000–0002–2010–4152

Standardy Rady Europy w zakresie tymczasowej ochrony prawnej udzielanej w sprawach...

Abstract Council of Europe standards for provisional protection granted in administrative cases The subject of the article is the analysis of standards of the Council of...

Propozycja wprowadzenia mediacji podatkowej

The proposal to introduce the institution of tax mediation The article regards the state of significantly advanced efforts in Poland to introduce the institution of...