Od Redakcji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, tym razem obejmujący 10 publikacji, w tym osiem artykułów, przegląd orzecznictwa i glosę. Przewodnim zagadnieniem...

zakaz konkurencji w spółkach osobowych

Non-compete clauses in partnerships The juridical construction of partnerships is, in principle, grounded in the personal involvement of partners in the activities of a company. The...

Lojalność członków organów kolegialnych w spółkach kapitałowych

Loyalty of members of collective bodies in capital companies The research attempts to establish a definition for the term “loyalty”, which does not appear in the...

Dopuszczalność powołania wójta do pełnienia funkcji członka organu spółki z udziałem...

Admissibility of appointing a voyt to perform the function of a member of a company body with the participation of a local government unit The subject of the article is the issue...

Kilka uwag de lege ferenda dla spółki z o.o.

De lege ferenda remarks regarding a limited liability company This study refers to certain new regulations introduced into the Polish legal system in connection with the implementation...

Podział przez wydzielenie, a odpowiedzialność między spółkami biorącymi w nim...

Division by separation and responsibility between the participating companies – selected issues This article addresses the issue of liability of companies involved in the procedure of division...

Rozszerzenie możliwości zastosowania przepisów o gwarancji rzeczy przy sprzedaży do innych...

Expanding the applicability of provisions on the warranty of goods for sale to other contracts and not only to goods The article presents the characteristics of...

Refleksje nad potrzebą reformy prawa informacji publicznej

Reflections on the need for the reform of the public information The present article focuses on selected key issues that concern the public information law in...

Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w...

Protection of personal data in submitting applications to public administration bodies in general administrative proceedings. Part Two The aim of this article is to indicate the general...

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 marca 2018r., III...

The resolution of seven judges of the Polish Supreme Court of March 27, 2018, case file no. III CZP 36/17 – on compensation for the infringement of...