Strona główna Autorzy Posty przez Piotr Kantorowski

Piotr Kantorowski

3 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, doktorant w katedrze Prawa Gospodarczego, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Informacja handlowa i marketing bezpośredni bez uprzedniej wyraźnej zgody – wybrane...

Commercial information and direct marketing without prior and explicit consent – selected issues The aim of the article is to...

Podział przez wydzielenie, a odpowiedzialność między spółkami biorącymi w nim...

Division by separation and responsibility between the participating companies – selected issues This article addresses the issue of liability of companies...

Wpływ ostatecznego stwierdzenia nieważności warunków zabudowy z powodu ich ustalenia...

The impact of the definitive declaration of invalidity of the land development conditions due to their determination with a flagrant violation of law...