Strona główna Autorzy Posty przez Piotr Kantorowski

Piotr Kantorowski

5 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, doktorant w katedrze Prawa Gospodarczego, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Marketing treści na tle wybranych ustaw

Content marketing in the context of selected legal acts The aim of this article is to locate content marketing in the context of legal regulations....

Informacja handlowa i marketing bezpośredni bez uprzedniej wyraźnej zgody – wybrane...

Commercial information and direct marketing without prior and explicit consent – selected issues The aim of the article is to examine legal regulations in the context...

Możliwość zastosowania skargi pauliańskiej do podziału spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia

Possibility of applying Actio pauliana to the division of a capital company – selected issues The topic of this article is the possibility of applying Actio pauliana...

Podział przez wydzielenie, a odpowiedzialność między spółkami biorącymi w nim...

Division by separation and responsibility between the participating companies – selected issues This article addresses the issue of liability of companies involved in the procedure of division...

Wpływ ostatecznego stwierdzenia nieważności warunków zabudowy z powodu ich ustalenia...

The impact of the definitive declaration of invalidity of the land development conditions due to their determination with a flagrant violation of law on the...