Strona główna Autorzy Posty przez Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Dominik Damian Mielewczyk

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Dominik Damian Mielewczyk

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Małgorzata Balwicka-Szczyrba Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Dominik Damian Mielewczyk Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 r. oraz członek Szkoły Prawa i Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor artykułów naukowych m.in. w czasopismach prawniczych „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” oraz „Studia Iuridica Toruniensia”. ORCID ID: 0000-0001-8887-2249

Zakres pojęcia „nieruchomość wspólna” w ustawie o własności lokali

Abstract The scope of the concept of “jointly owned property” in the Polish act on ownership of premises The following work contains intensified research on the...