Strona główna Autorzy Posty przez Aleksandra Nowosad, Piotr Poniatowski

Aleksandra Nowosad, Piotr Poniatowski

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Aleksandra Nowosad - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piotr Poniatowski - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. II (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA)

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Two (civil liability) The authors analyze civil law protection measures, in particular the...

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I

(odpowiedzialność administracyjna) Abstract Legal aspects of "neighborhood" nuisance - Part One (administrative liability)