Strona główna Autorzy Posty przez Aleksandra Nowosad, Piotr Poniatowski

Aleksandra Nowosad, Piotr Poniatowski

3 POSTY 0 KOMENTARZE
Aleksandra Nowosad - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piotr Poniatowski - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. III (ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA)

Abstract Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Three (criminal liability) The study concerns the legal aspects of a nuisance to which a person may be exposed at their place of...

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. II (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA)

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Two (civil liability) The authors analyze civil law protection measures, in particular the claim for the protection of personal...

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I

(odpowiedzialność administracyjna) Abstract Legal aspects of "neighborhood" nuisance - Part One (administrative liability) The study concerns the legal aspects of a nuisance to which a person may...