Strona główna Autorzy Posty przez Tomasz Sobecki

Tomasz Sobecki

2 POSTY 0 KOMENTARZE

Wymogi formalne i merytoryczne udziału biegłego w postępowaniu karnym i w...

Formal and substantive requirements for the participation of a court-appointed expert in criminal and civil proceedings The purpose of this article is to present the institution of...

Instytucja biegłego w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym – podobieństwa i...

Institution of an expert in criminal and civil proceedings –similarities and differences An expert in both criminal and civil proceedings is a qualified assistant of the court...