Strona główna Autorzy Posty przez Janusz Roszkiewicz

Janusz Roszkiewicz

2 POSTY 0 KOMENTARZE
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, radca prawny i urzędnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, europejskim i medycznym. Autor licznych publikacji naukowych. ORCID ID: 0000-0001-5055-2215

Jawność postępowania sądowego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Openness of court proceedings in compliance with the European Convention on Human Rights The subject of this article is...

PRAWNICZE SAMORZĄDY ZAWODOWE W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH

Legal profession self-governments in the rulings of the Polish Supreme Court in disciplinary cases The issue of the status...