Strona główna Autorzy Posty przez Weronika Szafrańska

Weronika Szafrańska

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor nauk prawnych, LL.M. (Heidelberg), adiunkt w Zespole Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2022...

Teza Przewidziane w art. 15zzs4 ustawy covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść art. 45 oraz art. 31 ust....

Zasada jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

The principle of openness in administrative court proceedings On the basis of Article 15zzs4 of the Act of March 2, 2020 on special measures to...