Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Roszewska

Katarzyna Roszewska

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habi- litowany nauk prawnych.

Pojęcie „pracownik” w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część II

The term ‘an employee’ in the Act on the social insurance system – Part Two Employees are covered by social insurance by law. This principle strengthens...

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of “an employee” in the Act of...