Strona główna Autorzy Posty przez Łukasz Błaszczak, Michał Pyrz, Agnieszka Zawilińska

Łukasz Błaszczak, Michał Pyrz, Agnieszka Zawilińska

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak - pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, radca prawny. ORCID ID: 0000-0002-3372-4043 Michał Pyrz - doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikant radcowski OIRP Wrocław Agnieszka Zawilińska - doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka notarialna

Kilka uwag w kwestii odmowy dokonania czynności notarialnej oraz charakteru prawnego...

Some Remarks on Refusal to Draw up a Notarial Deed and the Legal Nature of the Complaint Provided for in Article 83 of the...