Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Łuczak-Golenia

Magdalena Łuczak-Golenia

2 POSTY 0 KOMENTARZE
jest radcą prawnym, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, American Law Center na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych LL.M. na Uniwersytecie w Ratyzbonie w Niemczech; jest autorką licznych artykułów z dziedziny prawa gospodarczego, cywilnego, a także prawa europejskiego; w swojej aktualnej praktyce zawodowej specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych.

Wniosek o udzielenie sądowego zabezpieczenia poprzez wstrzymanie realizacji gwarancji bankowej...

Abstract   A Motion for Interim Injunction by Staying the Enforcement of a Bank Guarantee of Proper Performance of a Contract: The Rationale for Filing in the Context of...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób spoza sektora finansów...

The Liability for Violating the Discipline of Public Finance of Individuals Outside the Public Finance Sector Abstract: The enigmatic vision of being liable for violating the...