Glosa do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22 kwietnia...

Gloss to the decision of the Provincial Administrative Court in Białystok of April 22, 2020, case file no. I SA/Bk 177/20 (Rules on the...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court In the resolution of February 27, 2020 (case file no. III...