Szanowne Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce czternasty zeszyt naszego samorządowego czasopisma naukowego. Najnowszy zeszyt zawiera 8 opracowań naukowych. W tym 6 artykułów, glosę i, jak zawsze, przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. W pierwszym z nich autorka analizuje problem tajemnicy zawodowej na podstawie analizy wybranych orzeczeń sądowych. Drugi porusza problematykę dotyczącą tajemnicy zawodowej w kontekście obowiązków informacyjnych względem rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej radców prawnych. Kolejny tekst dotyczy zagadnienia granic sprostowania w postępowaniu cywilnym. W czwartym artykule jego autorka rozważa kwestię dopuszczalności zmiany przez pracownika roszczenia w toku postępowania z odwołania od rozwiązania umowy o pracę. W piątym opracowaniu jego autorzy prowadzą dociekania dotyczące żądań alternatywnych pracownika z art. 45 Kodeksu pracy. Ostatni, szósty tekst analizuje zjawisko korupcji i problem jego zwalczania w prawie ukraińskim.

Z kolei nasz glosator – Paweł Borecki – odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego członkostwa w gminie wyznaniowej żydowskiej. Tom zamyka przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Serdecznie dziękujemy Autorom i Czytelnikom za wszystkie uwagi i sugestie zmierzające do udoskonalania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje dotyczące poruszanej przez nas problematyki. Będziemy starali się uwzględniać te głosy i zamawiać teksty, których tematyka byłaby interesująca dla naszych Czytelników.

Jak Państwo mogliście zauważyć kwartalnik naukowy posiada nową stronę internetową: https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/. Gorąco zachęcamy do odwiedzin i lektury. Procedura zgłaszania tekstów do druku zamieszczona jest w zakładce: https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/o-kwartalniku/.

W związku z bardzo dużą liczbą tekstów jakie napływają do Redakcji prosimy o respektowanie wymogów formalnych, propozycje artykułów obarczone brakami nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do recenzji.

Nieustannie żywimy nadzieję, że „Zeszyty naukowe” będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

Jak wiemy czternasty numer Zeszytów naukowych ukazuje się w okresie Wielkanocnym i z tej okazji, w imieniu własnym i Redakcji, chciałbym Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzyć tradycyjnie – radosnych Świąt Wielkiej Nocy, mokrego Dyngusa i smacznego jajka.

Mirosław Sadowski

Redaktor Naczelny