Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce siedemnasty numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Najnowszy zeszyt zawiera osiem tekstów, w tym sześć artykułów, glosę oraz przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Nasi Autorzy prezentują zagadnienia dotyczące tajemnicy zawodowej radcy prawnego w procesie karnym w kontekście jej konstytucyjnych gwarancji oraz zagrożeń ustawowych oraz problematykę odpowiedzialności zawodowej radców prawnych z punktu widzenia jej aspektów konstytucyjnych oraz międzynarodowych. Ponadto, pozostając w kręgu problematyki odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, prezentujemy tekst dotyczący analizy zasad postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych z punktu widzenia aksjologii korporacyjnego postępowania dyscyplinarnego.

W numerze znajdziecie Państwo także niezmiernie ważne rozważania dotyczące ewentualnego przywrócenia w Kodeksie postępowania cywilnego odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Analiza ta powstała na tle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 13 września 2018 r. Kolejny tekst dotyczy problematyki roli zagranicznego dokumentu urzędowego w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

Gorąco dziękujemy Autorom i Czytelnikom za wszystkie sugestie zmierzające do udoskonalania naszego czasopisma. Redakcja prosi o dalsze propozycje, w szczególności dotyczące poruszanej przez nas problematyki. Będziemy starali się uwzględniać te głosy i publikować teksty, których tematyka byłaby interesująca dla naszych Czytelników i pomocna przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Przypominamy o nowej stronie internetowej naszego naukowego czasopisma: https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/. Gorąco zachęcamy do odwiedzin i lektury. Procedura zgłaszania tekstów do druku zamieszczona jest w zakładce: https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/o-kwartalniku/. Dbając o wysoki poziom naukowy naszego czasopisma, przypominamy, że wszystkie teksty poddajemy ocenie niezależnych recenzentów, specjalistów w danej gałęzi prawa. Jak zawsze prosimy o respektowanie wymogów formalnych związanych z propozycją opublikowania tekstu.

Na koniec chcielibyśmy podziękować byłemu już przewodniczącemu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika, prof. Mirosławowi Sadowskiemu, a także byłej wiceprzewodniczącej, dr hab. Joannie Lemańskiej, za dotychczasowy wkład w rozwój czasopisma.

Mamy nadzieję, że „Zeszyty Naukowe” będą dla Państwa inspirującą i pomocną w pracy zawodowej lekturą.

W imieniu kolegium redakcyjnego

Krzysztof Urbaniak

sekretarz redakcji