Strona główna Autorzy Posty przez Bartosz Kucharski

Bartosz Kucharski

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, bkucharski@wpia.uni.lodz.pl.

EWOLUCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTOSOWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DO WYMAGAŃ I POTRZEB KLIENTA...

Abstract Evolution of liability for non-adjustingof the insurance contract to client’s demands and needs The Act of 15 December 2017 on Insurance Distribution implementing the IDD...