Strona główna Autorzy Posty przez Monika Glinka

Monika Glinka

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania rynków kapitałowych, świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz emitentów papierów wartościowych, zajmuje się również bieżącą obsługą spółek publicznych.

Zagadnienie tajemnicy zawodowej – analiza wybranych orzeczeń sądowych

The Issue of Professional Secrecy: nn Analysis of Selected Court Judgments The obligation to maintain professional secrecy is an indispensable element of practicing as legal...