Strona główna Autorzy Posty przez Kamil Frąckowiak

Kamil Frąckowiak

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adwokat. Autor kilkudziesięciu publikacji głównie z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz kryminologii. Adres do korespondencji: kamilfrackowiak1@gmail.com. ORCID ID: 0000-0001-6992-4904

Główne tezy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższegow sprawach karnoskarbowych, dotyczącegobłędu co do karalności z art. 10 § 4...

The main theses of the Polish Supreme Court's recent decisions in penal and fiscal cases concerning the error of punishability under Article 10 § 4 of the Polish...