Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Małysa-Sumińska, Marcin Wujczyk

Katarzyna Małysa-Sumińska, Marcin Wujczyk

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Katarzyna Małysa-Sulińska - doktor habilitowana nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Marcin Wujczyk – dr hab., radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, szczególnie prawem pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur zwolnień grupowych, transferu przedsiębiorstwa oraz postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. ORCID ID: 0000-0002-4620-4899

Zawieszenie działalności wykonywanej w formie kancelarii radcy prawnego w związku ze...

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji normatywnych odnoszących się do możliwości ustalenia prawa do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez...

Suspension of activities conducted in the form of a law firm...

The article analyzes normative regulations relating to the possibility of establishing the right to a benefit for a caregiver of a person with disabilities in the case...