Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Rybarczyk

Katarzyna Rybarczyk

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny wpisany na listę OIRP w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskała na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy „Formy prawne wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim”. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i cywilnego. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracę naukową łączy z praktyką prawniczą – od wielu lat związana jest zawodowo z podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19 dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów...

Abstract Special solutions related to the COVID-19 epidemic regarding the working time of employees of medical entities The COVID-19 epidemic and the measures taken to combat...