Strona główna Autorzy Posty przez Marcin Matczak

Marcin Matczak

2 POSTY 0 KOMENTARZE
- radca prawny, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Autor ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. ORCID ID: 0000-0003-0844-5816

JĘZYK PRAWNEGO POPULIZMU – PERSPEKTYWA FILOZOFICZNOPRAWNA

Badacze populizmu zwracają uwagę na istotną rolę języka w realizacji jego agendy. Rola ta jest widoczna w praktykach propagandowych, w próbach redefiniowania pojęć zastanych i w zmianie konwencji społecznych,...

THE LANGUAGE OF LEGAL POPULISM – A PHILOSOPHICAL AND LEGAL PERSPECTIVE

Populism researchers draw attention to the vital role of language in the implementation of Popularist agenda. This role is discernible in propaganda practices, in...