Strona główna Autorzy Posty przez Mariusz Wieczorek

Mariusz Wieczorek

2 POSTY 0 KOMENTARZE

ROLA RADCÓW PRAWNYCH W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM

Radcowie prawni, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym, to jest jako samorząd zawodowy, wykonując swoje obowiązki i powinności wynikające z przepisów prawa i norm deontologicznych określających ich status...

THE ROLE OF ATTORNEYS-AT-LAW IN a democratic state ruled by law

Attorneys-at-law, both at the individual and group level, i.e., as a professional self-government, when performing their duties and obligations arising from the provisions of law...