Strona główna Autorzy Posty przez Wojciech Mojski

Wojciech Mojski

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ORCID ID: 0000–0002–4802–3346

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Wybrane aspekty konstytucyjne i międzynarodowe

Abstract Disciplinary liability of attorneys-at-law. Selected constitutional and international aspects The aim of this study is to present a synthetic analysis of selected constitutional and international aspects of the disciplinary...