Strona główna Autorzy Posty przez Monika Florczak-Wątor

Monika Florczak-Wątor

2 POSTY 0 KOMENTARZE

O niekonstytucyjności zasad wynagradzania radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu...

Artykuł wyjaśnia powody, dla których zasady wynagradzania radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu nie spełniają standardów konstytucyjnych, a także wskazuje wynikające z tego skutki prawne. Autorka...

On the unconstitutionality of the remuneration policy for attorneys-at-law who provide...

The paper discloses the reasons why the principles of remunerating attorneys-at-law who provide legal aid ex officio do not meet constitutional standards as well...