Strona główna Autorzy Posty przez Sławomir Patyra

Sławomir Patyra

3 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. ORCID ID: 0000–0002–6331–9006

Zadania samorządu radców prawnych w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji...

Artykuł podejmuje problematykę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, określonych w art. 17 ustawy zasadniczej. Autor podkreśla szczególną wagę funkcjonowania niezależnych od władzy politycznej samorządów...

Tasks of the National Bar of Attorneys-at-Law in the light of...

The article deals with the issue of the constitutional basis for the functioning of the National Bar of Attorneys-at-Law as set forth in Article...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym – konstytucyjne gwarancje i...

Abstract  Professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings – constitutional guarantees and statutory threats The article concerns the issue of professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings....