Strona główna Autorzy Posty przez Sławomir Patyra

Sławomir Patyra

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. ORCID ID: 0000–0002–6331–9006

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym – konstytucyjne gwarancje i...

Abstract  Professional secrecy of an attorney-at-law in criminal proceedings – constitutional guarantees and statutory threats The article...