Strona główna Autorzy Posty przez Sebastian Kowalski

Sebastian Kowalski

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Dr Sebastian Kowalski jest sędzią w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (aktualnie delegowanym do Sądu Okręgowego w Świdnicy) oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pracującym w Zespole Badawczym Prawa Karnego Procesowego. Adres do kontaktu: e-mail: sebastian.kowalski@usz.edu.pl ORCID ID: 0000-0003-1993-1211

Sygnalizacja rażącego naruszenia obowiązku procesowego przez radcę prawnego w postępowaniu karnym

Signalling a gross breach of procedural dutyby attorney-at-law in criminal proceedings The purpose of this article is to present the institution of signalling a gross breach of procedural duties by an attorney-at-law who is a defense...